Contact
Address:
Rr. Gjon Sereci, Ferizaj
Email:
info@genomcode.com
Phone:
+383 49 610 778

  Genom

  Creative Agency
  we solve your problem
  in product design

  About

  Genom operon që nga viti 2018, kryesisht me projekte të tregut vendor nga industri dhe sfera të ndryshme. Genom ka marrë pjesë edhe në  projekte jashtë vendit duke treguar suksese të mëdha.

  Info:

  Ferizaj, 70000

  +383 49 610 778
  info@genomcode.com